Obsah fóra

 
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Databáze Passat R36 - last update 25/3/09
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra -> Obecná diskuze
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Eversober
Expert


Založen: 5.6.2007
Příspěvky: 1712
Bydliště: Praha a okolí

PříspěvekZaslal: út srpen 16, 2011 8:56 pm    Předmět: Citovat

shwaara napsal:
Ty papalášský A6/8 mají Polcam?

Nemají nic... Výběrovka byla sice uzavřena 25.7.2011 a otevření obálek bylo den poté. Hlavním kritériem byla nejnižší cena bez DPH :-)
Ale kdyby někoho zajímaly podrobnosti :-)
BTW: nemáte pocit, že zadání je šité někomu na míru? Wink

citace:
Zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“) pro podlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku
dovybavení vozidel Audi A6
Základní údaje:
Název veřejné zakázky: Dovybavení vozidel Audi A6
Název zadavatele: Česká republika, Ministerstvo vnitra
Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ zadavatele: 00007064
DIČ zadavatele: CZ00007064
Adresa pro osobní doručování: Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk: Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

Obsah zadávací dokumentace:
1. Předmět veřejné zakázky .................................................................................................................................... 2
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny .............................................................................................. 3
3. Záruční, pozáruční a servisní podmínky ............................................................................................................. 3
4. Obchodní a platební podmínky ........................................................................................................................... 4
5. Pokyny pro zpracování nabídky .......................................................................................................................... 4
6. Členění a obsah nabídky ..................................................................................................................................... 5
7. Způsob hodnocení nabídek ................................................................................................................................. 7
8. Přílohy zadávací dokumentace ............................................................................................................................ 7
9. Schválení zadávacích podmínek ......................................................................................................................... 7
1. Předmět veřejné zakázky
1.1. Specifikace předmětu
Předmět plnění: Dovybavení vozidel Audi A6 (dále jen „dovybavení“, „vestavba“
nebo „zástavba“),
CPV: 38550000-5,
technické podmínky: Příloha č. 5 ZD.
1.2. Plnění veřejné zakázky
Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka dovybavení vozidel Audi A6, splňující všechny
podmínky stanovené zadávací dokumentací.
1.3. Technická specifikace veřejné zakázky
Detailní popis vestavby je uveden v technických podmínkách (příloha č. 5).
Veškeré dodávané technologie vestavby musí být nové, z produkce roku 2011, Policie ČR musí
být jejich prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.
Upravena vozidla musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se
zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Provedená zástavba vozidel musí být po předání zcela připravena k okamžitému provozu.
Požadované měřiče jako měřiče stanovené dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.
345/2002 Sb. a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů musí být
schváleného typu s prvotním ověřením před uvedením na trh a do používání. Musí splňovat
metrologické požadavky vztahující se obecně na silniční rychloměry a plynoucí z
mezinárodního doporučení OIML R 91:1990(E) „Radar equipment for measurement of the
speed of vehicles“, musí odpovídat požadavkům Opatření obecné povahy č. 011-OOP-C005-09
a dále musí splňovat požadavky všech nařízení vlády k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a relevantních nařízení vlády k němu,
které se k měřiči rychlosti vztahují jako k výrobku, musí splňovat požadavky českých
hygienických norem a předpisů, v případě specifických požadavků i nad rámec obecných
požadavků na výrobu.
Vestavba včetně vozidla nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení vozidla a
ozdobného znaku automobilky.
1.4. Vývoj vestavby
Vzhledem k tomu, že se jedná o nákup nově vzniklé vestavby, zadavatel požaduje v rámci
nákupu provést její vývoj.
V rámci vývoje uchazeč souhlasí s vytvořením pracovní skupiny, do které policie zařadí
vedoucího projektu ze strany policie a další čtyři osoby. Uchazeč ve své nabídce rovněž uvede
vedoucího projektu za svou stranu. Pracovní skupina bude jednat minimálně jednou za 10
pracovních dnů (nebo častěji dle potřeby) od podpisu kupní smlouvy do doby předání vestavby
uživateli. První schůzka se uskuteční do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Schůzku svolá a
místo konání určí dodavatel. Místo konání musí být na území České republiky.
Dodavatel je povinen zapracovat do vývoje všechny požadavky pracovní skupiny Policie ČR
týkající se zejména rozmístění a propojení přístrojů a elektroinstalace, pokud tomu nebrání
nepřekonatelné technické nebo zákonné překážky.
Montáž kabeláže pro systém Matra včetně umístnění ovládacích prvků zařízení podléhá
konzultaci a písemnému schválení pracovníkem OSŘI PP ČR, pplk. Ing. Tomášem Hrubým
(tel. 974 834 336, 974 835 288).
PPR-8540-17/ČJ-2011-0099EC
3/7
Veškeré změny bude dodavatel zaznamenávat do pracovního deníku a bude se stvrzovat jejich
platnost oběma vedoucími projektu.
Po vzájemné shodě na úpravách zpracuje dodavatel novou technickou specifikaci (popis vozidla
a nástavby, technické výkresy řešení zástavby apod.). Pracovní skupina musí tuto technickou
specifikaci odsouhlasit protokolem. Následně vedoucí projektu ze strany policie předá tuto
technickou specifikaci zadavateli, který formou dodatku ke kupní smlouvě nahradí původní
technickou specifikaci novou schválenou technickou specifikací. Dodavatel nesmí dodat zboží
před odsouhlasením technické specifikace protokolem.
Pracovní skupina musí mít právo dohlížet na výrobu a právo měnit řešení vestavby (viz. změny
uvedené výše) v průběhu výroby vestavby. Každá změna musí být zapracována do kupní
smlouvy formou dodatku.
Cena všech provedených úprav jak před výrobou, tak v průběhu výroby bude již zahrnuta v
celkové nabídkové ceně. Dodatečné navýšení kupní ceny není možné!!!
1.5. Zaškolení
Požadujeme zaškolení dvou školitelů z používání zabudovaných přístrojů ke každému
dodanému vozidlu v rozsahu stanoveném dodavatelem. Zaškolení bude provedeno nejméně ve
dvou termínech. Termín školení bude veřejnému zadavateli oznámen minimálně deset
pracovních dnů předem. Termín ukončení posledního zaškolení je nejpozději dva týdny před
dodávkou zboží. Školitelé obdrží od dodavatele písemné oprávnění k provádění zaškolení
příslušníků policie v plném rozsahu použití zabudovaných zařízení.
Cena zaškolení bude již zahrnuta v celkové nabídkové ceně.
1.6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.600.000,-Kč včetně DPH (3.000.000,-Kč bez
DPH) za dovybavení včetně vývoje a školení.
1.7. Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
2.1. Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:
- nabídková cena za dovybavení včetně vývoje a zaškolení v členění: cena bez DPH, DPH a
cena včetně DPH.
2.2. Nabídková cena bude zpracovaná formou tabulky, která je uvedená v příloze č. 2 ZD -
Krycí listy nabídky.
2.3. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
2.4. Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto
zákonu, bude cena bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z ceny v Kč včetně
DPH.
3. Záruční, pozáruční a servisní podmínky
3.1. Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční, pozáruční a servisní podmínky v kupní
smlouvě:
- záruka za jakost na zboží minimálně 36 měsíců,
- záruka dostavení se servisního technika k odstranění závady na měřiči rychlosti do 48 hod.
od nahlášení závady

citace:
Dodatečné informace č. 1 k zveřejněnému oznámení o zakázce
Dodatečné informace č. 1 obsahují odpovědi na dotazy uchazečů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci č.j. XXXXXXXXXXXXk veřejné zakázce „Dovybavení vozidel Audi A6“ a vyhlášené na IS VZ US pod evidenčním číslem 60061397.
Dotaz:
„2. Měřič rychlosti vozidel:
2.8. měření rychlosti z místa i za jízdy, formou: a) okamžitého změření, b) úsekového a c) srovnávacího měření před vozidlem. ...

-> Předpokládám, že a, b, c jsou možnosti na výběr tj. měřič
-> nemusí umět měřit všemi 3 způsoby najednou?“

Odpověď:
Obsluha zvolí vždy pouze jednu z požadovaných variant.

Dotaz:
„kamera radaru se nedívá směrem před vozidlo ale do strany tak, aby zaznamenala měřené vozidlo při jeho průjezdu měřící zónou. Pokud se požaduje záznam sekvence je možné radar doplnit další sekvenční kamerou. Tato se ale taktéž dívá do strany a ne před vozidlo. Dále požadované údaje mohou být vloženy do fotografie měřeného vozidla (Kromě ohniskové vzdálenosti objektivu protože tato se nastavuje Mechanicky). Do video sekvence se ale nedají vkládat protože měření probíhá v jednom "bodě" (přesněji řečeno v krátké měřící zóně) a tedy nikoliv v kuse při spuštění záznamu (může být ale vkládaný datum, čas, gps, číslo záznamu)
Celkově se tato část požadavku jeví místně chaotická. Bylo by Následovně řešení?: Radar bude měřit okamžitou rychlost a výsledkem bude fotografie s údaji + zařízení bude obsahovat další kameru určenou na záznam jiných přestupků před vozidlem?“


Odpověď:
V rámci požadavku nebyl předpoklad instalace další kamery do vozidla. Právě z tohoto důvodu byl vznesen požadavek, aby zařízení umožňovalo obě funkce. V případě, že obsluha žádá pořizování videozáznamu z prostoru před vozidlem, kameru, která je natočena do strany, aby zaznamenala měřené vozidlo při průjezdu měřící zónou, mechanicky pootočí požadovaným směrem.
Otázku o ohniskové vzdálenosti a vkládání údajů, tak jak je formulováno jsme nepochopili. Takže na tuto část otázky nejsme schopni odpovědět.

Dotaz:
„2.22. barevná kamera se zoomem min. 75mm,
Viz výše: toto by se vztahovalo na druhu kameru (ne na fotoaparát radaru protože tam se zoom nenastavuje)?“

Odpověď:
Viz předcházející odpověď.

Dotaz:
„2.25. bezdrátový přenos dat do zobrazovače měřiče, Pokud to dobře chápu zařízení se bude ovládat a i výstupy budou zobrazené na bezdrátovém tabletě?“

Odpověď:
Požadavek je, aby ovládání i následné výstupy byly zobrazovány na beztrátovém tabletu.

Dotaz:
O kolik vozidel se v rámci zakázky jedná?

Odpověď:
Jedná se o čtyři vozidla.

Dotaz:
V noci lze zaznamenat měřené vozidlo pouze v případě využití umělého osvětlení (světlomety automobilu, veřejné osvětlení atp.) Je tím myšleno využití infra-reflektoru. Pokud ano, prosím o upřesnění na jakou vzdálenost je potřebné zaznamenat měřené vozidlo a na jaké typy měření se tento bod vztahuje. (okamžité měření z místa, úsekové měření z místa atp.)

Odpověď:
Požadavek je, aby zařízení umožňovalo měření ve dne i v noci, bez dalších specifikací. Je samozřejmé, že měření v noci se neobejde bez umělého osvětlení. Především v případě okamžitého měření, kdy bude měřící služební vozidlo na vhodném místě odstaveno a bude měřit rychlost projíždějících vozidel. Kvalitu snímku musí umožnit jednoznačně identifikovat měřené vozidla. Měření musí mít požadovanou kvalitu záznamu minimálně na vzdálenost 30m.

Dotaz:
Bylo by možné přesněji specifikovat-popsat jednotlivé metody-způsoby měření rychlosti. Tak jak je technický požadavek specifikován, může být vysvětlován nejednoznačně, popřípadě může být vysvětlení zavádějící.

Odpověď:
a) okamžité změření – měřící zařízení měří skutečnou rychlost vozidla v daném okamžiku, např. měřené vozidlo projede kolem měřícího vozidla a systém provede měření rychlosti

b) úsekové měření – měřící zařízení vypočítá rychlost vozidla po ujetí určité vzdálenosti za určitý čas (začátek a konec měření určuje osádka vozidla)

c) srovnávací měření před vozidlem – služební vozidlo s měřícím zařízením jede po určitý časový úsek,v konstantní vzdálenosti za měřeným vozidlem, přičemž systém zaznamenává rychlost měřícího vozidla a následný videozáznam s ukazatelem rychlostí je pak důkazním prostředkem. Je však nutné zachování konstantní vzdálenosti mezi měřeným a měřícím vozidlem.

Dotaz:
Mohl by být tento technický požadavek blíže specifikován? Jedná se pouze o bezdrátový přenos obrazu, nebo i ovládání systému? Má se jednat o výnosné zařízení, které musí splňovat náročnější klimatické a mechanické podmínky? Pokud se bude jednat o výnosné zařízení, jaká je požadována minimální doba nezávislého provozu na interní baterie.

Odpověď:
Požadavek je, aby ovládání i následné výstupy byly zobrazovány na beztrátovém tabletu. Předpoklad je, že tablet nebude výnosný. Manipulace s ním se bude odehrávat pouze ve vozidle. Nebude tedy vystaven extrémním klimatickým podmínkám. Doba provozu tabletu na interní baterie není specifikována. Výdrž baterie by však měla být alespoň po dobu jedné pracovní směny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eversober
Expert


Založen: 5.6.2007
Příspěvky: 1712
Bydliště: Praha a okolí

PříspěvekZaslal: út srpen 16, 2011 9:22 pm    Předmět: Citovat

citace:
2. Měřič rychlosti vozidel:
2.1. musí umožnit měření rychlosti ve dne i v noci, dále pak musí splňovat tyto parametry:
2.2. napájení PC vybavit optickou (eventuelně i zvukovou) signalizací poklesu kapacity
zdroje pod 10%,
2.3. zvukový výstup ze systému v prostoru kabiny s regulací hlasitosti
2.4. vybavit PC WiFi pro připojení periférií
2.5. napájení PC s minimální dobou provozu 8 hodin, řešit ze samostatné soustavy
dobíjené z palubní sítě při běžícím motoru, se zásuvkou pro připojení na externí
dobíjení a s automatickým vypnutím zařízení při poklesu kapacity záložního zdroje
na úroveň 5% kapacity,
2.6. zajistit inteligentní vypínání systému a celého zařízení (znemožnit nekorektní
ukončení provozu PC, aby nedocházelo k narušení OS a SW při nekorektním
ukončení systému uživatelem),
2.7. kamera na držáku - musí být možno umístit tak, aby snímala situaci při měření ze
stojícího i z jedoucího vozidla a rovněž při měření před vozidlem,
Příloha č. 5 k č.j. PPR-8540-17/ČJ-2011-0099EC
2/8
2.8. měření rychlosti z místa i za jízdy, formou: a) okamžitého změření, b) úsekového a c)
srovnávacího měření před vozidlem. V případě úsekového měření s co nejmenší
minimální jmenovitou délkou měření potřebnou pro měření celého požadovaného
rozsahu měřených rychlostí,
2.9. pořizování digitálního kontinuálního barevného obrazového záznamu průběhu měření
(videozáznam v běžně používaném formátu s možností pořízení jednotlivého snímku,
nebo souborů video sekvencí či snímků), nebo jiných přestupků před vozidlem o
celkové délce min. 30 hod., při min. 10 sn./s (video sekvence), min. 2 sn/s (snímání
přestupků) a rozlišení nahrávání min. 696 x 520 pixelů, s údaji o měření /naměřená
rychlost, den, měsíc, rok, minuta, hodina, číslo snímku či záznamu, rozlišení typu
měřeného vozidla (osobní, nákladní, změřená délka vozidla), směr jízdy měřeného
vozidla, nastavení limitů měření (při měření za jízdy měřícího vozidla možnost rychlé
změny), GPS souřadnice měření, výrobní číslo měřícího zařízení, vlastní rychlost
měřícího vozidla, dosah měřiče, ohnisková vzdálenost objektivu, v případě úsekového
měřiče a srovnávacího měření se nepožaduje údaj o směru jízdy měřeného vozidla,
rozlišení typu měřeného vozidla (osobní, nákladní,, změřená délka vozidla), a dosahu
měřiče. U úsekového měřiče se navíc požaduje údaj o vypočtené průměrné rychlosti a
u srovnávacího měření soubor min. 3 snímků každého měření,
2.10. u všech měřících metod musí být aktivní propojení s automatickým čtením
registračních značek s umožněním jejich porovnání s databázemi policie pro pátrání
po vozidlech, pro identifikaci odcizených a zájmových vozidel a zkrácené evidence
vozidel pro ověření barvy, typu vozidla a prověření platnosti technické prohlídky
(TP) a osvědčení o registraci vozidla (OTP). Zjištěné informace se musí zobrazovat
ve snímku či video sekvenci se zvýrazněním případné pozitivní lustrace v pátracích
evidencích nebo neplatné TP a neplatné OTP s databází např. červeně,
2.11. SW musí přebírat z centra databáze vozidel v pátrání a aktualizace k této databázi,
zkrácenou evidenci motorových vozidel. Popis vět databází viz příloha 2, přenos mezi
stacionárním PC a vozidlem řešit pomocí USB paměťových medií i kabelovým
připojením k datové síti, eventuelně i přes WiFi,
2.12.SW musí předávat nasnímaná data ve formátu pro centrální databáze C-LOOK popis
položek viz Formáty dat pro systém automatické kontroly vozidel (AKV),
2.13. SW pro AKV musí umožnit trvalé nastavení kódu útvaru a jeho změnu, který bude
přidáván ke všem odesílaným záznamům,
2.14. SW musí k záznamu o každé nasnímané RZ uložit výřez s RZ z celkového obrázku
2.15. SW musí do nasnímaných záznamů doplňovat aktuální údaj o poloze načtení RZ
z GPS,
2.16. SW musí kontrolovat návaznost aktualizačních dávek z databáze „vozidla v pátrání“
a řešit eventuelní výpadky v datových tocích automaticky,
2.17. SW musí signalizovat u digitalizovaných RZ jeli pozitivně lustrována v databázi
pátrání,
2.18. SW musí foneticky signalizovat u digitalizovaných RZ barvu a typ vozidla k této RZ
registrované v evidenci motorových vozidel (informaci obsahuje zkrácená evidence
motorových vozidel),
2.19. SW musí umožnit vytvoření a správu ve vozidle, databáze "sledované", pro potřebu
lokálního zadání zájmových RZ vozidel, pro lokální potřebu kontroly vozidel a SW
Příloha č. 5 k č.j. PPR-8540-17/ČJ-2011-0099EC
3/8
upozorní obsluhu odlišným signálem na pozitivní lustraci v této databázi od signálu
„vozidlo v pátrání“. Struktura databáze je dle návrhu dodavatele systému s tím, že
základ věty musí být RZ, datum zapsání záznamu a poznámka (ta se při pozitivní
lustraci musí zobrazit),
2.20.SW při pozitivní lustraci RZ v pátracích databázích (databáze pátrání po vozidlech a
databáze sledované) uloží k záznamu mimo jiné i celkový obrázek z kamery
2.21.pro kontroly platnost TP a platnost OTP musí umožnit jednotlivě trvalé nastavení a
změnu "toleranční doby" pro vyhlášení signálu neplatnost TP nebo OTP, ve dnech.
Nastavení „toleranční doby“ musí systém uchovat vždy až do další změny nastavení
provedené oprávněnou osobou. SW potom upozorňuje jen na vozidla, jejichž
neplatnost TP nebo OTP překročila dobu = (datum platnosti TP nebo
OTP)+(toleranční doba),
2.22. barevná kamera se zoomem min. 75mm,
2.23. zobrazování záznamu i s výše požadovanými údaji na zobrazovači měřiče min. 7“,
2.24. umožnění přímého i zpětného prohlížení pořízeného obrazového záznamu na
zobrazovači měřiče,
2.25. bezdrátový přenos dat do zobrazovače měřiče,
2.26. ukládání záznamu na paměťové medium s možností přenosu dat do externího PC
prostřednictvím USB přenosného paměťového media i kabelového síťového
připojení, eventuelně i přes WiFi /doba přenosu 30 hodinového záznamu max. 2 hod/,
2.27. rozsah měření rychlostí minimálně od 20 do minimálně 250 km/hod s maximální
povolenou chybou ±3 km/h při rychlosti do 100 km/hod a ± 3% při rychlosti nad 100
km/h,
2.28. měřící zařízení musí být vybaveno provozním deníkem pro dodatečnou identifikaci
stavů zařízení, modulem statistiky, zařízením pro přenos snímků v digitální podobě
prostřednictvím USB za zachování již přenesených snímků v měřiči pro případné
dohledání
2.29. měřící zařízení nesmí umožnit neautorizované osobě jakou koly manipulaci
spojenou s nastavením, pořizováním, nebo ukládáním záznamů. Identifikace
autorizované osoby musí být jednoznačná a musí být součástí pořízeného záznamu,
2.30. rozsah provozních teplot okolí min -10°C/ +50°C,
2.31. zařízení musí být vybaveno funkcí znemožňující měření, pokud jsou překročeny
požadované podmínky měření (teplota, napájení a pod.)
2.32. počítačový program pro následné zpracování a archivaci pořízené dokumentace
v běžném PC s operačním systémem MS Windows XP a vyšší verze s možností
pořízení a úprav snímků z videozáznamu (kontrast, jas, ostrost) při zamezení jiných
úprav (změna údajů o měření a změna RZ) a umožňujícím výtisk takto získaných a
upravených záznamů, pořízená dokumentace musí být kompatibilní se SW
využívaným policií ke zpracování a archivaci („ARCHIV“)
2.33. veškeré funkce a komunikace nabízeného měřiče a dodaného SW v češtině,
3. Zařízení umožňující automatické čtení registračních značek ze vzdálenosti provádění
měření rychlosti to je cca v rozsahu 10 až 60 m, propojené s měřičem rychlosti a
funkcemi uvedenými v odstavci 2.
Příloha č. 5 k č.j. PPR-8540-17/ČJ-2011-0099EC
4/8
4. Dvouřadový červeně blikající diodový „zrcadlový“ světelný nápis se dvěma
kombinacemi slov STOP a STOP/POLICIE umístěný na sluneční cloně spolujezdce,
ovládaný z místa přístupného řidiči i spolujezdci.
5. Modrá výstražná dvouzáblesková světla s technologií LED diod – 2 ks umístěná
uvnitř vozidla v horní části zadního skla (8 LED diod) – upozorňujeme na nutnost
udělení výjimky ze zákona.
6. Do vozidla VIN WAUZZZ4F19N020822 navíc zabudovat: modré výstražné
dvouzábleskové světlo s technologií LED diod umístěné uvnitř vozidla v spodní části
předního skla uprostřed.


Naposledy upravil Eversober dne út srpen 16, 2011 9:36 pm, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eversober
Expert


Založen: 5.6.2007
Příspěvky: 1712
Bydliště: Praha a okolí

PříspěvekZaslal: út srpen 16, 2011 9:27 pm    Předmět: Citovat

A na závěr, pokud by vás zajímalo, kam budou jednotlivá auta přidělana:
1ks KŘP LibK
1ks KŘP kVy
1ks KŘP Jmk
1ks KŘP Olk
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eversober
Expert


Založen: 5.6.2007
Příspěvky: 1712
Bydliště: Praha a okolí

PříspěvekZaslal: st srpen 17, 2011 3:09 pm    Předmět: Citovat

..Ona ta auta vlastně přidělena vůbec nebudou, protože dne 19.7.2011 se rozhodlo, že:
citace:
Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky

Na základě rozhodnutí zadavatele č.j. XXXXXXXXXXXXXXXX v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám oznamuji, že zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky
„Dovybavení vozidel Audi A6“
z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval – toto výběrové řízení bylo závislé na jiném výběrovém řízení, které nebylo realizováno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
snail
Expert


Založen: 30.10.2006
Příspěvky: 1423

PříspěvekZaslal: čt srpen 18, 2011 11:24 pm    Předmět: Citovat

tongue

Naposledy upravil snail dne so prosinec 31, 2011 4:11 pm, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eversober
Expert


Založen: 5.6.2007
Příspěvky: 1712
Bydliště: Praha a okolí

PříspěvekZaslal: po srpen 22, 2011 8:52 am    Předmět: Citovat

přesně tak Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra -> Obecná diskuze Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Strana 14 z 14

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Český překlad phpBB Czech - www.phpbbcz.com